Instalacje elektryczne

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem usług elektrycznych, montażem instalacji wysokiego i niskiego napięcia w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych.

Kompleksowo wykonujemy elektroinstalacje tradycyjne a także inteligentne w systemie KNX w budynkach nowo powstałych oraz modernizujemy i wymieniamy instalacje elektryczne w obiektach remontowanych. Swoje usługi oferujemy dla klientów indywidualnych, a także firm, instytucji oraz spółdzielni mieszkaniowych czy deweloperów. Nasze instalacje elektryczne wykonujemy na produktach renomowanych firm tj. Schnaider Electric, ABB, Hager

Zakres usług:

 • automatyka domów/budynków w systemie KNX
 • sieci internetowe wykonywanie serwerowni
 • instalacje elektryczne
 • instalacje oświetleniowe
 • prefabrykacja rozdzielni elektrycznych
 • przyłącza elektryczne
 • pomiary elektryczne wraz z dokumentacją
 • instalacje teletechniczne
 • instalacje domofonowe
 • anteny DvBT i SAT
 • systemy monitoringu
 • systemy alarmowe
 • systemy AudioVideo i multiroom
 • obsługa inwestycji, dobór produktów
 • doradztwo techniczne
 • okresowe przeglądy rozdzielnic

 • Pomiary Elektryczne

  Wykonywanie regularnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych wynika z obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Badania te mają zapobiec ewentualnym awariom i dbać o bezpieczeństwo osób eksploatujących instalację elektryczną.

  Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1, badanie instalacji elektrycznej powinno obejmować: stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


  Świadczymi usługi dla:

 • Prywatnych osób w domach i mieszkaniach
 • Firm w biurach sklepach czy zakładach produkcyjnych
 • Właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów
 • Wykonujemy różne pomiary między innymi:

 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiary elektryczne sprzętu elektrycznego
 • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pomiary pętli zwarcia
 • Po zakończonych pomiarach, przekazujemy niezbędne protokoły z pomiarów, w których znajdują się analiza i ocena badań. Do wykonania pomiarów używamy sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przygotowane zgodnie z prawem budowlanym.